1012 (612) 2011-07-22 - 2011-07-28

Pomoc poszkodowanym mieszkańcom Chyloni

14.07.2011 r. w godzinach porannych na terenie Gdyni wystąpiły silne deszcze połączone z wyładowaniami atmosferycznymi.
W wyniku opadów wylała rzeka Chylonka. Podtopionych zostało 10 domów w okolicach ul. św. Mikołaja. Główną przyczyną były spływające z pobliskiego rejonu wraz z wodami opadowymi śmieci, które w rezultacie zatamowały przepust na rzece. W akcji pomocy mieszkańcom, oprócz sił ratowniczych, uczestniczyli przedstawiciele Urzędu Maista (Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności) oraz MOPS. Poszkodowanym, ze strony samorządu, zaproponowano tymczasowe miejsca zakwaterowania przy ul. Żeglarzy 5. Poszkodowanym rodzinom dostarczono podstawowe środki czystości, worki na drobne odpady oraz kontenery na odpady wielkogabarytowe. Dostawa i wywóz kontenerów z odpadami sfinansowana została z budżetu miasta. Stałą opieką ze strony MOPS objęto wszystkie poszkodowane rodziny.
Pracownicy socjalni są w stałym kontakcie z poszkodowanymi, na ich prośbę Wydział Zarządzania Kryzysowego dostarczył poszkodowanym środki czystości i kontenery;
Większość osób pozostała w swoich domach, część zamieszkała u członków swoich rodzin, jedna osoba przebywa obecnie w ośrodku Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Dobroczynnego, przy ul. Jana z Kolna.
Wszyscy chętni sukcesywnie otrzymują pomoc rzeczową: m.in. koce, odzież, pościel pochodzące z zasobów Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej i Caritas.
Obecnie trwa procedura szacowania strat i planowania zasiłków celowych z tytułu zdarzenia losowego, których wypłaty zostaną uruchomione w najbliższym czasie.