1016 (616) 2011-08-26 - 2011-09-01

„Trzeźwo myśląc...” - odcinek XXVII

W dzisiejszym powakacyjnym „Trzeźwo myśląc..." przypominamy kilka podstawowych informacji na temat alkoholu i uzależnienia od niego.


Od 30-stu lat sierpień jest miesiącem trzeźwości. Przypomnijmy z tej okazji kilka podstawowych informacji na temat alkoholu i uzależnienia od niego.

Alkohol najsilniej oddziałuje na nasz układ nerwowy, początkowo dając uczucie przyjemnego odprężenia i beztroski. To tylko „jedna strona medalu". Druga związana jest z nieprzyjemnymi, negatywnymi skutkami używania i nadużywania alkoholu. Wystarczy przypomnieć sobie własne doświadczenia tzw. „dnia następnego" - rozbicie, zmęczenie i ogólne psychofizyczne osłabienie. Dzieje się tak, ponieważ alkohol zwiększa utratę płynów wraz z moczem i potem, wymywanie z organizmu cennych mikro, makroelementów i witamin. Po drugie, alkohol przekształcany jest przez wątrobę m.in. do aldehydu octowego - silnie toksycznej substancji, która zatruwa i uszkadza komórki ciała. Osoby regularnie pijące większe ilości alkoholi mają dolegliwości wątrobowe, prowadzące nawet do marskości i niewydolności wątroby.

Regularne spożywanie alkoholu może doprowadzić do rozwinięcia się choroby alkoholowej popularnie nazywanej alkoholizmem. Nie można jasno określić granicy między piciem „zwyczajnym" i tym wskazującym na chorobę alkoholową, ponieważ uzależnienie rozwija się przez dłuższy czas (zazwyczaj kilka lat), a niepokojące sygnały są na początku bardzo dyskretne, później bywają bagatelizowane lub ukrywane przez osobę dotkniętą chorobą alkoholową.

Do niepokojących sygnałów należą zazwyczaj: odkładanie ważnych spraw na później, po to, by spokojnie się napić, rosnące przekonanie, że alkohol pomoże rozwiązać kłopoty i poprawić samopoczucie, oczekiwanie na moment kiedy będzie można się wreszcie napić, utrata kontroli nad tym, ile się wypiło i powracanie do picia pomimo kłopotów, jakie wnosi ono do życia. Stopniowo narastają też poważne problemy rodzinne lub zawodowe, poczucie izolacji, osamotnienia i bycia niezrozumianym przez bliskie niepijące osoby.
Następne to problemy zdrowotne ze strony układu nerwowego i pokarmowego, nadciśnienie i choroby układu krążenia i serca, ogólne obniżenie nastroju i sprawności umysłowej, wreszcie stany depresyjne i lękowe oraz ciężkie powikłania poalkoholowe takie jak padaczka alkoholowa i delirium tremens.

Szybciej uzależniają się osoby pijące większe ilości alkoholu, jednak badania pokazują niezmiennie, że na chorobę alkoholową może zapaść każdy regularnie spożywający alkohol nawet w niewielkich ilościach. Niepokoi także to, że po alkohol (obok narkotyków i tzw. "dopalaczy") sięgają coraz młodsi ludzie, młodzież szkolna i dzieci. Od kilku lat używanie alkoholu i różnych tzw. „miękkich" substancji psychoaktywnych przez ludzi w różnym wieku i różnych profesji, osób dorosłych, młodzież staje się obowiązującym trendem i decyduje o tym, czy jest się zaakceptowanym przez grupę, czy raczej pozostaje się w tyle za modą i rówieśnikami.

Na progu nowego roku szkolnego warto pamiętać, że zdrowy rozsądek i własny przykład oraz rozmowa z bliskimi osobami są bezcenne nie tylko w miesiącu trzeźwości ale przez cały rok.

ikona