1016 (616) 2011-08-26 - 2011-09-01

Koło SM zaprasza

Gdyńskie Koło Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego zaprasza na pierwsze powakacyjne spotkanie chorych i sympatyków Koła w dniu 4 września o godz. 12.30 w siedzibie GCOP, Gdynia, ul. 3 Maja 27/29. Na spotkaniu omówiony będzie m.in. plan imprez na najbliższe miesiące oraz odbędą się zajęcia psychologiczne dla rodzin osób chorych na SM.
Biuro Koła przy ul. Czechosłowackiej 3/409 wznowi swoje dyżury w: pon-środa 10.00 - 13.00. Działalność Koła jest finansowana ze środków Miasta Gdynia.

ikona