1016 (616) 2011-08-26 - 2011-09-01

Zmiany w becikowym - od 1 stycznia 2012

Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta Gdyni przypomina, że od 1 stycznia 2012 r., by ubiegać się o dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka i jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka, niezbędne będzie przedstawienie zaświadczenia, że matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu.
Ustawa z dnia 25 marca 2011 r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców nie przewiduje możliwości zastąpienia zaświadczenia oświadczeniem.

Sprawy związane z „becikowym" załatwia się w Urzędzie Miasta Gdyni (al. Marsz. Piłsudskiego 52/54) w godz. 8.30-15.30: stanowisko nr 1 na parterze - przyjmowanie i wydawanie wniosków, od poniedziałku do piątku; pokoje 404, 411 i 413 (IV piętro) - przyjmowanie interesantów, wyłącznie w poniedziałki i czwartki. Kontakt: tel. 58 668 85 68, 668 85 69, 668 85 99, 668 89 80, e-mail: wydz.spraw_spolecznych@gdynia.pl.

ikona