1020 (620) 2011-09-23 - 2011-09-29

Uwaga, sprzedawcy alkoholu!

Przedsiębiorcy sprzedający napoje alkoholowe - w dniu 30 września 2011r. mija termin wpłat III raty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 2011 r. Wpłat można dokonać w kasie Urzędu Miasta lub na konto w Nordea Bank Polska S.A. w Gdyni, nr 44 14 40 1026 0000 0000 0033 5045.
Kopie dowodów wpłaty należy przedłożyć w pokoju 223 (II piętro) Urzędu Miasta w godz. od 8.00 do godz. 16.00 (od poniedziałku do piątku).