1024 (624) 2011-10-21 - 2011-10-27

Potwierdź swoje kwalifikacje

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej w Gdańsku zaprasza wszystkich chętnych do udziału w projekcie „Potwierdź swoje kwalifikacje zawodowe".
Projekt jest skierowany do osób dorosłych, kobiet i mężczyzn, bezrobotnych i pracujących, zamieszkałych na terenie województwa pomorskiego w wieku 25 - 64 lata i nieuczących się w wieku 18 - 24 lata, które chcą przystąpić do egzaminu czeladniczego.
Dla uczestników projektu zorganizowane zostaną spotkania przygotowujące do egzaminu, a następnie sam egzamin.
W projekcie zaplanowano potwierdzenie kwalifikacji w następujących branżach:
- blacharz, blacharz samochodowy, cieśla, cukiernik, dekarz, drukarz, elektromechanik, elektromechanik pojazdów samochodowych, elektryk, fryzjer, introligator, kamieniarz, kominiarz, kosmetyczka, krawiec, lakiernik, lakiernik samochodowy, malarz-tapeciarz, mechanik pojazdów samochodowych, monter elektronik, monter elektronik urządzeń sanitarnych, murarz, operator obrabiarek skrawających, operator urządzeń przemysłu szklarskiego, optyk okularowy, piekarz, posadzkarz, rzeźnik wędliniarz, stolarz, szklarz budowlany, ślusarz, tapicer, złotnik - jubiler.
Więcej szczegółów znajdą Państwo na stronie internetowej Fundacji: www.gdansk.frdl.pl. Projekt ten jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Zgłoszenia należy wysyłać na adres mailowy: m.piepke@gdansk.frdl.pl.
W przypadku jakichkolwiek pytań kontakt telefoniczny: 58 550 37 00 lub mailowy. 

ikona