Uwaga! Od soboty 24 października cała Polska staje się strefą czerwoną, będą również obowiązywać nowe zasady bezpieczeństwa. W przestrzeni publicznej zasłoń usta i nos.

Uwaga! Od soboty 24 października cała Polska staje się strefą czerwoną, będą również obowiązywać nowe zasady bezpieczeństwa. W przestrzeni publicznej zasłoń usta i nos.

1025 (625) 2011-10-28 - 2011-11-03

Apel o szybkie usunięcie plakatów wyborczych

Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni informuje, że zgodnie z Kodeksem wyborczym wszystkie plakaty i hasła wyborcze oraz urządzenia ogłoszeniowe ustawione w celu agitacji powinny zostać usunięte w ciągu 30 dni od wyborów, czyli do 9 listopada. W przeciwnym razie zostaną posprzątane - na koszt komitetu wyborczego!

Z uwagi na panujące warunki atmosferyczne ZDiZ prosi jednak, by nie czekać do ostatniej chwili i jak najszybciej usunąć wszystkie materiały wyborcze. Z każdym dniem zniszczone plakaty coraz bardziej zagrażają bezpieczeństwu ruchu drogowego i wpływają negatywnie na estetykę gdyńskich ulic.