Uwaga! Od soboty 24 października cała Polska staje się strefą czerwoną, będą również obowiązywać nowe zasady bezpieczeństwa. W przestrzeni publicznej zasłoń usta i nos.

Uwaga! Od soboty 24 października cała Polska staje się strefą czerwoną, będą również obowiązywać nowe zasady bezpieczeństwa. W przestrzeni publicznej zasłoń usta i nos.

1025 (625) 2011-10-28 - 2011-11-03

Dodatkowe wsparcie dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne

Do 31 października osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne muszą złożyć wniosek, aby w listopadzie i grudniu 2011 r. otrzymać dodatkowe wsparcie.

W listopadzie i grudniu opiekunowie osób niepełnosprawnych, którzy są uprawnieni do świadczenia pielęgnacyjnego, otrzymają dodatkowe pieniądze w wysokości 100 zł miesięcznie. Dzięki temu świadczenie w tych dwóch miesiącach wzrośnie z 520 zł do 620 zł.

W przypadku gdy świadczenie zostanie przyznane po 31 października, opiekun będzie mógł wystąpić o dodatkowe pieniądze w ciągu 7 dni od dnia, w którym decyzja o przyznaniu świadczenia stanie się ostateczna.

Zainteresowanych gdynian informujemy, że wzór wniosku znajduje się na stronie internetowej: www.gdynia.pl/g2/2011_10/48707_fileot.doc. Można go także pobrać na stanowisku numer 1 w Sali Obsługi Mieszkańców w Urzędzie Miasta Gdyni (al. Marsz. Piłsudskiego 52/54).

Zmiana wynika z przyjętej 27 września 2011 r. przez Radę Ministrów uchwały ustanawiającej rządowy program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne oraz rozporządzenia z 4 października 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków jego realizacji.

UWAGA! Wsparcie to nie dotyczy osób otrzymujących zasiłki pielęgnacyjne lub dodatki pielęgnacyjne (wypłacane przez ZUS), jak mylnie informowały niektóre media.