1025 (625) 2011-10-28 - 2011-11-03

Spotkanie SM w GCOP

Gdyńskie Koło Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego zaprasza na comiesięczne spotkanie członków i sympatyków koła 5 listopada o godz. 12.30 w GCOP, ul. 3 Maja 27/29. Podczas spotkania odbędą się wybory uzupełniające do Zarządu Koła. Następne spotkanie - 3 grudnia - będzie spotkaniem opłatkowym.