Enea IRONMAN Gdynia już 8 sierpnia! Sprawdź zmiany w organizacji ruchu.  Enea IRONMAN Gdynia już 8 sierpnia! Sprawdź zmiany w organizacji ruchu.
1026 (626) 2011-11-04 - 2011-11-17

„Trzeźwo myśląc...” - odcinek XXVIII

W dzisiejszym „Trzeźwo myśląc" przedstawiamy wpływ działania niektórych substancji psychoaktywnych na zachowania agresywne.


Alkohol - może wyzwalać agresję w każdej fazie zażywania i ma złożony mechanizm działania na zachowanie człowieka, m.in.:
- hamuje samokontrolę (hamuje wewnętrzne hamulce), co może spowodować napady złości i wybuchy agresji;
- osłabia samokrytycyzm i lęk przed konsekwencjami (powoduje wzrost pewności siebie w chwili popełniania czynów agresywnych - „wolno mi", „kto mi co zrobi", „nikt się nie dowie") - długotrwałe picie alkoholu powoduje u osoby nadużywającej go lub uzależnionej przewagę emocji typu złość, drażliwość, gniew, nienawiść, niepokój i lęk;
- długotrwałe picie alkoholu obniża samoocenę („jestem słabszy, gorszy") co może skutkować przekonaniem: „muszę pokazać swoją siłę poprzez agresję";
- długotrwałe picie etanolu powoduje wzrost niepowodzeń życiowych i narastający stres (często wzmagany przez napięcie związane z głodem alkoholowym) - akt agresji może być sposobem uwolnienia się od napięcia;
- niektóre osoby uzależnione od alkoholu w nałogowy sposób radzą sobie ze złością i agresją (tzw. „chroniczna" złość) - takie osoby nawet po zaprzestaniu picia są okresowo agresywne: „zamieniają" alkohol na złość; poprzez akty agresji oraz przemocy regulują swoje emocje.

Fencyklidyna
- jest jednym z najbardziej niebezpiecznych środków przyczyniających się do występowania agresji i brutalnych zachowań; na wszystkich etapach intoksykacji mogą wystąpić silne pobudzenie i napady wściekłości.
Kokaina - powoduje podniesienie poziomu agresji; jej zażywanie wiąże się z uczuciami drażliwości, czujności i podejrzliwości. W zatruciu może wystąpić napastliwość lub agresja, co może przyczynić się do gwałtownych zachowań i aktów przemocy (szczególnie palenie cracku). W zespole odstawienia mogą wystąpić silne pobudzenie psychomotoryczne, nastawienie urojeniowe, drażliwość i niepokój.

Amfetamina - może powodować wzrost uczucia rozdrażnienia i podwyższać poziom agresji. Po dużych dawkach przyjmowanych w krótkim czasie może wystąpić silne pobudzenie psychoruchowe oraz agresywne zachowania wraz ze wzrostem wrogości.
Metamfetamina - w trakcie ciągu może wystąpić silne pobudzenie oraz zanik samokontroli, co często prowadzi do niespodziewanych, bardzo gwałtownych zachowań.

MDMA (Ecstasy) - może wywoływać napady paniki i wybuchy agresji oraz irracjonalne zachowania zagrażające zdrowiu i życiu; długotrwale stosowanie niszczy substancje w mózgu, które są odpowiedzialne m.in.za agresję. Agresywność i wrogość mogą utrzymywać się bardzo długo po odstawieniu substancji (nawet do roku).

Kanabinole (konopie-marihuana, haszysz) - powodują stany pobudzenia, podejrzliwość i nastawienie urojeniowe; m. in. marihuana może wzmagać złość i agresję, szczególnie jeśli jest łączona z innymi substancjami psychoaktywnymi.

Wziewne środki odurzające (inhalanty) - mogą wywoływać stan pobudzenia, rozdrażnienia, agresywność, stany psychotyczne.

Opiaty (np. morfina) - przy odstawianiu substancji mogą powodować narastające rozdrażnienie; zażywanie opiatów może wiązać się z zachowaniami przestępczymi.

Leki - odstawienie środków uspokajających i nasennych może wiązać się z wystąpieniem podniecenia i agresywnego zachowania, co może prowadzić do zachowań agresywnych; zatrucie tymi lekami może wywoływać rozdrażnienie, kłótliwość, napastliwość lub agresję.

Sterydy anaboliczne - mogą wywoływać, wzmagać lub przedłużać agresję (szczególnie u osób z dużym ogólnym poziomem agresji).

Dopalacze: benzylopiperazyna (BZP) i inne: w zależności od typu i domieszek innych substancji (które często są nieznane użytkownikowi) - mogą powodować stany rozdrażnienia oraz wzmagać agresję do napadów wściekłości z utratą kontroli.

Pamiętajmy, że agresja związana z zażywaniem substancji psychoaktywnych może być przyczyną przemocy wobec innych ludzi oraz działań wymierzonych przeciwko sobie.

Każda agresywna osoba stosująca przemoc powinna bezwzględnie wziąć odpowiedzialność za swoje zachowania oraz ponosić konsekwencje swojego postępowania.