1026 (626) 2011-11-04 - 2011-11-17

Strefa Płatnego Parkowania w pytaniach i odpowiedziach

Poniżej drugi odcinek cyklu praktycznych informacji o Strefie Płatnego Parkowania w Gdyni, czyli wszystko to, o czym chciałby wiedzieć każdy gdynianin - kierowca.


Czy kontroler może pobierać opłaty?
Kontroler nie jest upoważniony do pobierania jakichkolwiek opłat.

Czy jak wykupię bilet parkingowy, to mogę zmieniać miejsce parkowania, jeżeli mam na bilecie jeszcze czas?
Tak, można przemieszczać się po całej strefie, dopóki czas się nie skończy.

Kto jest odpowiedzialny za usuwanie śniegu z miejsc postojowych oraz dojść do parkomatów?
Odśnieżanie miejsc postojowych w SPP (jezdni w miejscach parkowania, zatok postojowych, chodników wyznaczonych do parkowania a przy intensywnych opadach, wywóz śniegu odłożonego przez pługi (z jezdni i chodników) z ulic odbywa się na polecenie Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni. Pojazdy zaparkowane w zatokach postojowych mogą opóźnić lub uniemożliwić skuteczne podjęcie działań odśnieżania.
Więcej informacji o planowanych zabiegach usuwania oraz wywózce śniegu można uzyskać pod nr tel. 58 76 12 083 (chodniki), 58 761 20 71 (jezdnie). Zgłoszenia o nieprawidłowościach (występowanie błota pośniegowego lub utrudnienia w dotarciu do parkomatów) można również kierować do Straży Miejskiej (tel. całodobowy 986).

Chciałbym uiścić opłatę za postój w strefie, ale nie wiem jak korzystać z parkomatu. Co mam zrobić?
Aby zapłacić za parkowanie, należy (dot. parkomatu solarnego „Strada") wrzucić odliczoną sumę w monetach do otworu na pieniądze. Na wyświetlaczu pokaże się suma, czas parkowania oraz godzina rozpoczęcia parkowania.
Po zakończeniu transakcji urządzenie wyda bilet, który należy umieścić za przednią szybą pojazdu w miejscu widocznym, w sposób umożliwiający jego odczytanie przez kontrolera SPP. Kierowca, który ma problem z uiszczeniem opłaty w parkomacie, niezależnie od okoliczności, może skontaktować się telefonicznie z pracownikami BOSPP tel. (58) 764 40 22-23 i poprosić o pomoc.

Jeżeli wyświetlacz w parkomacie nie działa, to czy muszę zapłacić za parkowanie?
Tak. Parkomat solarny jest zasilany energią słoneczną i jest w stanie „uśpienia" przed przeprowadzeniem transakcji w celu oszczędzenia energii. Parkomat w stanie czuwania wyświetla datę i godzinę. Wsunięcie monety w szczelinę wlotu monet powoduje wyjście ze stanu czuwania (po zmroku ekran jest podświetlany). W stanie czuwania na ekranie parkomatu elektrycznego Galexio wyświetlany jest wygaszasz ekranu.
W sytuacji nieczynnego parkomatu należy uiścić opłatę w sąsiednim parkomacie np. po drugiej stronie ulicy. Należy również zgłosić ten fakt do BOSPP tel. (58) 764 40 22-23 podając lokalizację urządzenia lub jego numer, markę samochodu i numer rejestracyjny. W parkomatach solarnych numer umieszczony jest w prawym dolnym rogu okienka z instrukcją obsługi. W parkomatach elektrycznych na skośnym zadaszeniu nad ekranem.
Telefoniczne zgłoszenie do BOSPP zabezpieczy kierowcę przed płaceniem opłaty dodatkowej. Jeżeli mimo zgłoszenia kierowca znajdzie za swoją wycieraczką wezwanie do zapłaty opłaty dodatkowej, powinien zwrócić się do BOSPP z prośbą o jej anulowanie.

Co oznaczają świecące się lampki na parkomacie?
Migająca zielona dioda jest wczesnym sygnałem ostrzegawczym, który nie powoduje wyłączenia urządzenia. Migająca czerwona dioda oznacza, że parkomat został wyłączony. Wskazuje ona np. na awarię: systemu, drukarki lub brak papieru w drukarce.

Na jaki czas można wykupić jednorazowy bilet?
Jednorazowy bilet można wykupić max za 96 zł. tj na 5 dni parkowania.

c.d.n.