1027 (627) 2011-11-18 - 2011-11-24

Dobra kondycja finansowa miasta

15 listopada 2011 r. został złożony w ustawowym terminie projekt uchwały budżetowej na rok 2012. Możemy spodziewać się, że 31 grudnia 2011 r. Gdynia będzie mieć w swojej kasie nadwyżkę środków pieniężnych o wartości 75 mln zł.
Gdynia znajduje się w dobrej kondycji finansowej wskutek świadomej, konsekwentnej i skutecznej polityki finansowej samorządu.