1027 (627) 2011-11-18 - 2011-11-24

Nie dokarmiajmy... szczurów

Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni informuje, że w związku z pojawieniem się szczurów wodnych w rzece Chylonce w Parku Kilońskim oraz Strudze Cisowskiej między budynkami przy ul. Kcyńskiej 10 a ul. Zbożową, w rejonach tych w listopadzie br. prowadzona jest deratyzacja.

Jedną z przyczyn pojawienia się gryzoni jest dokarmianie przez mieszkańców w tych miejscach kaczek i gołębi. Dlatego prosi się o bezwzględne zaprzestanie wyrzucania na brzegi potoków i do wody jakiegokolwiek pożywienia. Bez współpracy z mieszkańcami deratyzacja nie przyniesie spodziewanych efektów.