1029 (629) 2011-12-02 - 2011-12-08

Dla najmłodszych

Stowarzyszenie Wspomagania Rozwoju Dzieci w Wieku Przedszkolnym zaprasza dzieci w wieku 2,5 - 4 lat lat nie uczęszczające na co dzień do przedszkola na zajęcia opiekuńczo - wychowawczo - dydaktyczne do Przedszkola nr 29, ul. A. Unruga 53, tel. 58 625 09 67 w dniu 10.12.2011 r. w godz. 9.00 - 14.00 oraz do Przedszkola nr 44, ul. Tatarczana 4, tel. 58 629 30 62 w dniu 10.12.2011 r. w godz. 9.00 - 14.00.
Udział w zajęciach jest bezpłatny. Program realizowany z funduszy gminy Gdynia.
***
Stowarzyszenie Wspomagania Rozwoju Dzieci w Wieku Przedszkolnym zaprasza dzieci wraz z rodzicami na spotkanie ze specjalistami (psycholog, logopedzi, oligofrenopedagog) w dniu 7.12.2011 r. oraz w dniu 14.12.2011 r. w godz. 16.30. - 18.30 do Przedszkola nr 7, ul. Władysława IV 56, tel. 58 620 01 44. Diagnoza i ewentualna terapia są bezpłatne. Program realizowany jest z funduszy gminy Gdynia.  

ikona