1030 (630) 2011-12-09 - 2011-12-15

Komunikat gdyńskiego Konserwatora Zabytków Dotacje z budżetu miasta na zabytki

Informujemy, że zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Gdyni nr XXXIX/861/10 z dnia 27.01.2010 r., w terminie do 10 stycznia 2012 r. można składać wnioski o udzielenie z budżetu Gminy Gdynia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru, w tym budynkach znajdujących się na obszarach zabytkowych, w granicach administracyjnych Miasta Gdyni.
Szczegółowe informacje dotyczące warunków ubiegania się o dotacje oraz obowiązkowy formularz wniosku dostępne są na stronie internetowej:
www.gdynia.pl/zabytki pod hasłem „nowe zasady przyznawania dotacji na zabytki".
Informacji na temat dotacji udziela także Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków, tel. 58 66 88 343.