1033 (633) 2012-01-05 - 2012-01-12

Bezpłatna pomoc prawna w siedzibach RD

Nie wszyscy wiedzą o możliwości uzyskania bezpłatnej porady prawnej w pobliżu miejsca zamieszkania. Od stycznia 2012 r. doradcy Biura Porad Obywatelskich będą kontynuowali pełnienie dyżurów doradczych w siedzibach wybranych rad dzielnic.

Styczniowy harmonogram dyżurów prawników w biurach rad dzielnic.

RADA DZIELNICY

DYŻURY PRAWNIKÓW

NAJBLIŻSZY TERMIN

Mały Kack

ul. Halicka 8, 

81-506 Gdynia

SP nr 13

II czwartek m-ca,

godz. 17.00 - 19.00

12 stycznia

Witomino Radiostacja

ul. Narcyzowa6,

81-653 Gdynia

I Akademickie Liceum Ogólnokształcące

IV wtorek m-ca,

godz. 17.00 - 19.00

IV czwartek m-ca,

godz. 17.00 - 19.00

24 stycznia

26 stycznia

Witomino Leśniczówka

ul. II MPS 9,

81-661 Gdynia

Spóldzielnia BAŁTYK

III czwartek m-ca,

godz. 17.00 - 19.00

19 stycznia

Pustki Cisowskie Demptowo

ul. Czeremchowa 1,

81-085 Gdynia

NZOZ

III środa m-ca,

godz. 12.00 - 15.00

18 stycznia

Chwarzno Wiczlino

ul. Jowisza 60,81-601

Gdynia SP nr 48

II środa m-ca,

godz. 17.00 - 19.00

11 stycznia

Grabówek

ul. Grabowo 12,Gdynia

Szkoła Podstawowa nr 17

I czwartek m-ca,

godz. 17.00 - 18.00

5 stycznia

Oksywie

ul. Godebskiego 8,

81-133 Gdynia SP 33

I wtorek m-ca,

godz. 17.00 - 18.30

-

Cisowa ul. Lniana 19, 

81-015 Gdynia Parafia

W związku z brakiem zainteresowania świadczonym poradnictwem w tej dzielnicy – zawiesza się dyżury doradców.


Jest możliwość skorzystania z pomocy doradców Biura Porad Obywatelskich w siedzibie Sądu Rejonowego w Gdyni przy pl. Konstytucji 5 w pok. 109 (I piętro) w każdy piątek w godz. 10.00 - 13.00.
W styczniu dyżury odbywać się będą w następujące dni: 6,13,20,27.
Ze względu na dużą ilość osób zainteresowanych wprowadzono system zapisów na poradę w godzinach przyjmowania klientów w sądzie.
Poradnictwo mobilne świadczone jest w ramach projektu „Równi wobec prawa - gdyński program poradnictwa obywatelskiego i prawnego" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.