1033 (633) 2012-01-05 - 2012-01-12

Gdyńska oferta dla ambitnych podróżników

W dniach 9 - 11 marca 2012 r. odbędą się 14. Ogólnopolskie Spotkania Podróżników Żeglarzy i Alpinistów w Gdyni. Już teraz zapraszamy do udziału w tej niezwykłej podróży po całym świecie. Impreza odbędzie się w Hali Sportowo - Widowiskowej GDYNIA.
Tymczasem jeszcze do 15 stycznia 2012 r. czekamy na zgłoszenia młodych podróżników do konkursu o Nagrodę im. Andrzeja Zawady. Zwycięzcę poznamy podczas imprezy w marcu.
NAGRODA IM. ANDRZEJA ZAWADY przyznawana jest już od dziesięciu lat i ułatwia młodym globtroterom realizację ambitnych celów podróżniczo-eksploracyjnych. Oprócz prestiżu - zwycięzcę konkursu wybiera Kapituła Kolosów złożona z podróżniczych autorytetów - Nagroda daje też wymierną korzyść finansową. Towarzyszy jej fundowany przez Prezydenta Miasta Gdyni grant w wysokości 15 tys. zł na zorganizowanie wyprawy.
Projekty wypraw mogą zgłaszać kandydaci, którzy nie ukończyli 30 lat (dopuszcza się też możliwość zgłoszenie grupowego, jeśli średnia wieku nie przekracza 30 lat). Decydując o tym, komu przyznać Nagrodę, Kapituła bierze pod uwagę zarówno oryginalność i jakość projektu, na realizację którego kandydat zobowiązuje się przeznaczyć grant, jak i wcześniejszy dorobek podróżniczy uczestników konkursu. Wybrani kandydaci zostaną poproszeni o wygłoszenie podczas Kolosów w Gdyni prelekcji o swoim największym dotychczasowym dokonaniu.
Zgłoszenia należy przesyłać pocztą na adres Urzędu Miasta Gdyni, ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia.
Szczegóły konkursu: www.gdyniaturystyczna.pl.