1033 (633) 2012-01-05 - 2012-01-12

Grupa wsparcia dla rodzin osób chorych

Środowiskowy Dom Samopomocy w Gdyni przy ul. Wąsowicza 3 zaprasza rodziny i opiekunów, którym bliski jest los osób cierpiących na różne typy otępień, w tym otępienie alzheimerowskie do uczestniczenia w spotkaniu grupy wsparcia, które odbędzie się 11 stycznia 2012 r. o godz. 16.30.
Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z Iwoną Wach, tel. 58 622 36 03.