1034 (634) 2012-01-13 - 2012-01-19

Bezpłatny kurs dla maturzystów

Uczelnia im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni zaprasza maturzystów na intensywny zimowy kurs przygotowujący do egzaminu z matematyki. Zajęcia są bezpłatne i będą odbywać się w okresie ferii zimowych. Zgłoszenia przyjmowane są do 25 stycznia 2012 r.
Kurs będzie obejmować 12 godzin lekcyjnych. Zajęcia będą odbywały się na dwóch poziomach - matury podstawowej i rozszerzonej, w grupach 10-osobowych.
Zajęcia są bezpłatne, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Kurs rozpocznie się 30 stycznia, a zakończy 10 lutego 2012 r. Będzie odbywać się w Gdyni przy ul. Kieleckiej 7 - tuż obok przystanku SKM Gdynia Wzgórze św. Maksymiliana (w siedzibie WSAiB im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni).
Zgłoszenia i informacje w godz. 8.00-16.00, tel. 58 660 74 10 lub e-mail: rekrutacja@wsaib.pl. 

ikona