1034 (634) 2012-01-13 - 2012-01-19

Konkurs „Gdyński Biznesplan 2012” - po raz dziesiąty!

Do 31 stycznia br. można zgłaszać swój udział w X edycji Konkursu „Gdyński Biznesplan 2012." Adresowany jest on przede wszystkim do osób nieprowadzących jeszcze działalności gospodarczej oraz do osób działających już na rynku małych przedsiębiorstw.
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zobowiązanie do prowadzenia przyszłej, bądź też przeniesienia obecnej działalności na teren Gminy Gdynia. Pozostałe czynniki określające adresatów konkursu mają mniejsze znaczenie. Sprawą otwartą jest narodowość, jak również miejsce zamieszkania. Siłą rzeczy jednak - niejako naturalnym zapleczem konkursu - są osoby młode, wchodzące dopiero na rynek pracy.
Idea Konkursu sprowadza się do umożliwienia realizacji pomysłów biznesowych przez ludzi, którzy albo nie mają jakichkolwiek doświadczeń na tym polu, albo niewielkie i niezbyt udane. Kluczem do powodzenia na rynku jest bowiem dobry, oparty na sprawdzonych zasadach biznesplan!
Zgodnie z postanowieniami Regulaminu Konkurs zostanie przeprowadzony w trzech etapach na terenie Gminy Gdynia w terminie do 31.05.2012 r.
W I etapie do 31.01.2012 r. uczestnicy konkursu złożą Organizatorowi (tj. Gminie Miasta Gdyni) formularze zgłoszeniowe do udziału w konkursie „Gdyński Biznesplan 2012" - do pobrania ze strony internetowej www.gdyniaprzedsiebiorcza.pl i www.gdynia.pl lub bezpośrednio w siedzibie Urzędu Miasta Gdyni przy ul. 10 Lutego 24, Gdyńskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 16.00.
W II etapie uczestnicy Konkursu dostarczają do Organizatora przygotowane biznesplany w terminie do 31.03.2012 r.
Podczas tego etapu przeprowadzone zostaną bezpłatne szkolenia i spotkania z ekspertami w zakresie m. in. prawidłowej konstrukcji biznesplanów.
Etap III zakończy się wyłonieniem finałowej dziesiątki i ogłoszeniem wyników Konkursu podczas Gali Finałowej, która odbędzie się dnia 31.05.2012 r.
Regulamin, harmonogram i inne szczegóły konkursu na stronie internetowej: www.gdyniaprzedsiebiorcza.pl i www.gdynia.pl .
Serdecznie zapraszamy do udziału w dziesiątej, jubileuszowej edycji konkursu „Gdyński Biznesplan 2012" i uczestnikom życzymy biznesowego sukcesu! 
Pula nagród 100 000 zł.

ikona