1036 (636) 2012-01-27 - 2012-02-02

Zapisy do...

Wydział Elektryczny Akademii Morskiej w Gdyni zaprasza do podjęcia studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia (inżynierskie) lub drugiego stopnia (magisterskie) na kierunkach: Elektrotechnika oraz Elektronika i telekomunikacja.
Na kierunku Elektrotechnika studia pierwszego stopnia prowadzone są w specjalnościach: Elektroautomatyka okrętowa oraz Komputerowe systemy sterowania, natomiast na kierunku Elektronika i telekomunikacja w specjalnościach: Elektronika morska oraz Systemy i sieci teleinformatyczne.
Studia drugiego stopnia prowadzone są na kierunku Elektrotechnika w specjalności Komputerowe systemy sterowania, natomiast na kierunku Elektronika i telekomunikacja - w specjalności Systemy i sieci teleinformatyczne. Dokumenty należy składać do 31 stycznia 2012 w Dziekanacie Wydziału Elektrycznego (Gdynia, ul. Morska 83, p. C-219, tel. 58 69 01 651). Elektroniczna rekrutacja kandydatów przez stronę internetową: https://rekrutacja.am.gdynia.pl/.
Więcej informacji podano w informatorze (http://www.am.gdynia.pl/text/text-pl-44.php).
***
Hufiec Pracy w Gdyni ogłasza nabór na bezpłatne kształcenie zawodowe w systemie kursowym dla osób niepełnoletnich z ukończonym gimnazjum lub niepełnym zawodowym. Kształcenie zakończone jest uzyskaniem kwalifikacji zawodowych.
Hufiec kształci w zawodach: fryzjer, stolarz, mechanik samochodowy, lakiernik samochodowy, sprzedawca, kucharz, ślusarz itp. W trakcie odbywania praktyk zawodowych uczestnicy otrzymują wynagrodzenie. Szczegółowych informacji udzielają pracownicy hufca osobiście: 11-12 Hufiec Pracy w Gdyni, ul. Śląska 53 lub pod nr telefonów: 58 661 30 26, 502 857 885 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 15.00.
***
Centrum Kształcenia Języka Francuskiego przy Towarzystwie Przyjaźni Polsko - Francuskiej przyjmuje zapisy:
- na intensywne 30 godzinne kursy języka francuskiego dla młodzieży i dorosłych w okresie ferii zimowych od 30 stycznia do 10 lutego 2012 r. (3 godziny lekcyjne dziennie);
- na semestr wiosenny dla początkujących i zaawansowanych oraz na konwersacje, gramatykę z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb, w tym także kursy dla dzieci.
Dodatkowe informacje: www.tppfgdynia.pl oraz w sekretariacie Towarzystwa (ul. Starowiejska 54/4) w godzinach od 16.00 - 19.30. Zapisy drogą e - mailową: tppfgdynia@poczta.onet.pl i telefoniczną 58 621 91 15 lub bezpośrednio w sekretariacie.
***
Zaoczne Liceum Uzupełniające i Ponadgimnazjalne w ramach projektu europejskiego: „Kształcenie ustawiczne szansą na Twoją przyszłość" przyjmuje na zapisy na rok szkolny 2011/2012 - zajęcia zaczynają się w lutym. Nauka jest bezpłatna, zajęcia prowadzone są w formie e-learningowej ( na odległość), placówka ma uprawnienia szkół publicznych. Ostatnia szansa ukończenia szkoły dwuletniej.
Kontakt i informacje tel.: 58 783 97 15, e-mail: sekretariat@e-liceum.eu. Strona internetowa: www.e-liceum.eu.
***
Towarzystwo Polsko - Niemieckie w Gdyni przyjmuje zapisy na zajęcia z języka niemieckiego dla młodzieży i dorosłych na wszystkich poziomach zaawansowania. Zajęcia organizowane są przy współpracy z GOETHE INSTITUT. Liczba miejsc ograniczona. Rozpoczęcie zajęć - połowa lutego.
Zapisy telefoniczne 13 oraz 16 lutego w godz. 11.00 - 12.30, tel. 513 37 46 46 lub 58 698 98 53. Zapisy w siedzibie przy ul. Świętojańskiej 132 odbędą się 13 lutego w godz. 16.00 - 17.30. Dodatkowe informacje na: www.tpngdynia.dl.pl.
***
Akademia Językowa ogłasza nabór na kursy prowadzone metodą bezpośrednią - konwersacje, wielokrotne powtórki materiału, wszystkie poziomy zaawansowania. Przyjmuje zapisy na zajęcia z języka angielskiego, niemieckiego, włoskiego, hiszpańskiego, norweskiego. Jest akredytowanym centrum egzaminacyjnym Marlins. Bezpłatna lekcja pokazowa. Akademia Językowa, Gdynia, ul. Świętojańska 23/2, tel 58 781 57 80, akademia.direct@wp.pl, biuro@aj.edu.pl.
***
Przedszkole Niepubliczne „Kubuś i Przyjaciele" oraz żłobek „Bayerek" w Gdyni przy ulicy Pawiej 29 A (Pustki Cisowskie) zapraszają dzieci w wieku od 1 do 5 lat. W ramach czesnego: całodzienne wyżywienie, monitoring, rytmika, język angielski, opieka psychologa i logopedy. Przedszkole czynne w godz. 6.30 - 18.00. Kontakt tel. 58 62 23 172, 535 860 086, www.atmbg.eu.
***
Gdyńskie Stowarzyszenie Osób Niesłyszących Ich Rodzin i Przyjaciół Effetha informuje, że w siedzibie stowarzyszenia przy ul. Warszawskiej 76 dwa razy w tygodniu od godziny 16.00 do 20.00 działa Integracyjny Klub Seniora. W zajęciach udział biorą osoby głuchonieme 55+. Dane kontaktowe stowarzyszenia: 81-309 Gdynia - Działki Leśne, ul. Warszawska 76, tel./fax 58 711 19 14, strona internetowa: www.effetha.pl, e-mail: effetha2007@wp.pl.
***
Fundacja Magis przyjmuje zapisy na kursy przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego oraz do matury. W ofercie: kursy intensywne (2-3 miesięczne), weekendowe (obejmują 2 weekendy) oraz feryjne (do wyboru 1 lub 2 tygodnie ferii). Programy kursów są dostosowane do wymagań egzaminacyjnych. Zajęcia będą odbywały się w siedzibie Fundacji Magis oraz w Gimnazjum i Liceum Jezuitów w Gdyni, ul. Tatrzańska 35. Zapisy na kursy: tel. 58 661 65 56, 664 92 52 52, lub e-mail: jam.kursy@gmail.com.
Więcej informacji na stronie: www.fundacjamagis.org.pl.