Enea IRONMAN Gdynia już 8 sierpnia! Sprawdź zmiany w organizacji ruchu.  Enea IRONMAN Gdynia już 8 sierpnia! Sprawdź zmiany w organizacji ruchu.
1040 (640) 2012-02-24 - 2012-03-01

Mały procent - wielka sprawa

„Mały procent – wielka sprawa!” Fot. Tomasz Kamiński30.04.2012 r. mija ostateczny termin składania zeznań podatkowych dotyczących podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2011.
Każdy z nas przy tej okazji może przekazać 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego
W  pierwszym odcinku, prezentujemy wszystkie organizacje, które mają status pożytku publicznego, działają w naszym mieście lub są spoza Gdyni, ale pomagają mieszkańcom naszego miasta.
W kolejnych cyklach prezentować będziemy organizacje z krótkim opisem ich działalności. Miejmy nadzieję, że pomoże to wybrać organizację, której zechcą Państwo przekazać 1 % swojego podatku! 


Szanowni Państwo,

Już po raz siódmy przystępujemy do Kampanii „Mały procent - wielka sprawa!", poprzez którą pragniemy zachęcić Państwa do przekazania 1% podatku na rzecz gdyńskich organizacji pożytku publicznego. O tym, jak ważna jest to inicjatywa świadczy łączna kwota ponad 4 milionów złotych przekazana w roku 2011 przez 58% mieszkańców naszego miasta. Dzięki temu w niezwykle prosty sposób wpływamy na życie naszej lokalnej społeczności, jej rozwój i rozwiązywanie bieżących problemów.
Istnieje wiele powodów, dla których warto przekazać jeden procent podatku organizacjom pożytku publicznego. Po pierwsze, nie ponosimy przy tym żadnych kosztów. Po drugie, sami decydujemy o tym, którą organizację zamierzamy wesprzeć należną częścią podatku. Po trzecie, wpływy z 1% pozwalają organizacjom na realizację rozmaitych inicjatyw społecznych, artystycznych czy sportowych. I w końcu, nie musimy wykonywać przy tym żadnych dodatkowych czynności, gdyż robimy to przy okazji wypełniania zaznania podatkowego.
Co więcej, jeśli wybiorą Państwo organizację działającą na rzecz Gdyni i jej mieszkańców - do czego gorąco zachęcamy - przyczynicie się do realizacji wielu ważnych projektów i inicjatyw, których adresatami będziecie Wy sami, Wasze dzieci, znajomi czy sąsiedzi. Przekazując 1% podatku dochodowego wspieracie Państwo nie tylko wybraną organizację pożytku publicznego, ale również wybieracie model życia wrażliwy na potrzeby innych.
Przekonajmy się, jak łatwo jest pomagać i włączmy się w Kampanię „Mały procent - wielka sprawa!". Zostawmy swój 1% w naszym mieście i przekażmy go gdyńskim organizacjom pozarządowym!

Michał Guć                                             Wojciech Szczurek
Wiceprezydent Gdyni                           Prezydent Gdyni  Jak przekazać 1% podatku - krok po kroku.

Jeden procent podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego na wniosek podatnika przekazuje urząd skarbowy. Nie ma więc obowiązku samodzielnego wpłacania kwoty, którą wskazuje się w rocznym rozliczeniu PIT. W związku z tym, w odróżnieniu od innych odliczeń, podatnik nie dokumentuje przekazania 1% podatku w żaden sposób. Wystarczy, że w deklaracji podatnik poda właściwy numer KRS organizacji, którą chce wesprzeć.
Jeżeli jesteś podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych i chciałbyś, aby 1% podatku od Twoich dochodów trafił na konto wybranej organizacji, możesz to zrobić w następujący sposób:
KROK 1 - Wybierz organizację pożytku publicznego (tylko jedną), której chcesz przekazać 1% swojego podatku. Wykaz organizacji prowadzi Minister Pracy i Polityki Społecznej. Listę gdyńskich organizacji znajdziesz na stronie: www.gdynia.pl/1procent, zaś pełny wykaz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej: www.mpips.gov.pl.
KROK 2 - Wypełnij właściwy formularz zeznania podatkowego i oblicz wysokość należnego podatku. Od tej kwoty wylicz 1% i wpisz do rubryki formularza „Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP)".
KROK 3 - Wpisz nr KRS wybranej organizacji w odpowiednią rubrykę formularza (nie musisz podawać nazwy organizacji, jej adresu ani numeru konta bankowego, wystarczy sam nr KRS).
KROK 4 - W rubryce „informacje uzupełniające" formularza możesz:
- wskazać cel szczegółowy przeznaczenia kwoty 1%;
- wyrazić zgodę na przekazanie organizacji pożytku publicznego informacji o wysokości kwoty przekazanej na jej rzecz, oraz Twojego imienia, nazwiska i adresu;
- wpisać dane ułatwiające kontakt, np. numer telefonu czy adres e-mail.
Wypełnianie tych pozycji jest nieobowiązkowe i nie ma wpływu na realizację wniosku o przekazanie 1%!
Aby ułatwić gdyńskim podatnikom dotarcie do informacji, które organizacje pozarządowe działające w Gdyni posiadają status opp, począwszy od dzisiejszego numeru będziemy prezentować Państwu listę organizacji uprawnionych do otrzymania 1% podatku. Zachęcamy gorąco do zapoznania się z listą i zadecydowania na jaki cel chcielibyście Państwo przeznaczyć swoje pieniądze. Wszelkie niezbędne informacje można znaleźć również na stronie www.gdynia.pl/1procent.


Wykaz organizacji z siedzibą w Gdyni, posiadających status pożytku publicznego


1. ADAPA Fundacja na Rzecz Osób z Autyzmem i innymi Zaburzeniami Rozwoju - KRS 0000295925;

2. Amerykańsko - Polskie Stowarzyszenie Oświatowe - KRS 0000013695;

3. Automobilklub Morski - Klub Obywatelski w Gdyni - KRS 0000133070;

4. Fundacja „Burasek" - KRS 0000274604;

5. Fundacja „Gdyński Most Nadziei" - KRS 0000262786;

6. Fundacja „Niesiemy Pomoc" - KRS 0000222141;

7. Fundacja o Dach dla Historii Marynarki Wojennej RP - KRS 0000022913;

8. Fundacja „Rokor 1" - KRS 0000060003;

9. Fundacja „Zmiany" - KRS 0000358021;

10. Fundacja Bliżej Siebie - KRS 0000295030;

11. Fundacja Dogtor - KRS 0000145034;

12. Fundacja Dzieciom Niepełnosprawnym „Podaruj Uśmiech" - KRS 0000245254;

13. Fundacja Fundusz Obrony Narodowej - KRS 0000060775;

14. Fundacja Kultury Liberty - KRS 0000217180;

15. Fundacja Magis - KRS 0000231822;

16. Fundacja Na Rzecz Rozwoju Chirurgii „Viribus Unitis" im. o. Jankaua - KRS 0000237599;

17. Fundacja Ochrony Praw Dziecka „Angel" - KRS 0000150990;

18. Fundacja Opieki I Edukacji Społecznej Samarytanie - KRS 0000276675;

19. Fundacja Patmos KRS 0000207238;

20. Fundacja Przyjaciół Wilna i Grodna „Serce Dzieciom" - KRS 0000191557;

21. Fundacja Rozwoju Sztuki „Dei Gratia" - KRS 0000073428;

22. Fundacja Ryszarda Krauze - KRS 0000010932;

23. Fundacja Salutaris - KRS 0000320242;

24. Fundacja Słoneczna Jesień - KRS 0000250649;

25. Fundacja Szkwał - Morze dla Młodzieży - KRS 0000312236;

26. Gdyńskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie „Dom Marzeń" - KRS 0000226141;

27. Gdyńskie Stowarzyszenie Osób Niesłyszących Ich Rodzin i Przyjaciół „Effetha" - KRS 0000111694;

28. Gdyńskie Stowarzyszenie Świętego Mikołaja Biskupa - KRS 0000343609;

29. Gdyńskie Towarzystwo Hippiczne - KRS 0000068821;
30. In Gremio - KRS 0000008919;
31. Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Gdańsku z Siedzibą w Gdyni - KRS 0000053601;

32. Krąg Harcerski „LS-Drzewo Pokoju" - KRS 0000185445;

33. Miejski Klub Żeglarski „Arka" KRS 0000077987;

34. Narodowe Stowarzyszenie Klasy Optimist - KRS 0000112518;

35. Niezależny Krąg Instruktorów Harcerskich „Leśna Szkółka" im. H. Wieczorkiewicza - KRS 0000118999;

36. Oogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt OTOZ „Animals" - KRS 0000069730;

37. Polska Fundacja Pomocy Dzieciom „Maciuś" - KRS 0000251770;

38. Polskie Stowarzyszenie Colitis Ulcerosa i Choroby Crohna - KRS 0000071154;

39. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji i Integracji „Tacy Sami" - KRS 0000136608;

40. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym koło w Gdyni - KRS 0000093655;

41. Polskie Towarzystwo Bezpieczeństwa i Niezawodności - KRS 0000085977;

42. Polskie Towarzystwo Medycyny i Techniki Hiperbarycznej - KRS 0000066650;

43. Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział Wojewódzki - KRS 0000114618;

44. Pomorska Fundacja na Rzecz Dzieci Pokrzywdzonych przez Los „Serce Dzieciom" - KRS 0000227841;

45. Pomorskie Stowarzyszenie Pomocy Poszkodowanym w Wypadkach Drogowych i Innych Zdarzeniach Inter Alia - KRS 0000160923;

46. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Nadpobudliwością Psychoruchową i Ich Rodzinom Pomost - KRS 0000106033;

47. Słyszeć Znaczy Żyć- KRS 0000330532;

48.Stoczniowy Klub Płetwonurków „Meduza" - KRS 0000273301;

49. Stowarzyszenie „Chrystus Dla Narodów - Polska" - KRS 0000007534;

50. Stowarzyszenie „Dlaczego Nie" - KRS 0000330444;

51. Stowarzyszenie „Franciszkańskie Centrum Kultury Gdynia im. Jana Pawła II" - KRS 0000274840;

52. Stowarzyszenie Amazonek Gdyńskich - KRS 0000054156;

53. Stowarzyszenie Gdynia SOS - KRS 0000270683;
54. Stowarzyszenie Hospicjum im. Św. Wawrzyńca - KRS 0000044542;

55. Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej - KRS 0000053057;

56. Stowarzyszenie na Rzecz Wsipierania Rodzin „Otwarte Drzwi" - KRS 0000107136;

57. Stowarzyszenie Niepełnosprawnych KRS 0000018873;

58. Stowarzyszenie Osób z Wadą Słuchu „Cisza" - KRS 0000040811;

59. Stowarzyszenie Pomocy Chorym i Niepełnosprawnym im. Doktora T. Kamińskiego - KRS 0000113861;

60. Stowarzyszenie Powiernictwo Polskie - KRS 0000225972;

61. Stowarzyszenie Promocji Artystów Wybrzerza Era - Art. - KRS 0000015596;

62. Stowarzyszenie Rodów Jaworowskich - KRS 0000240329;

63. Stowarzyszenie Rodzin Chorych na Zespół Marfana oraz Inne Zespoły Genetycznie Uwarunkowane „Pomóżmy Naszym Dzieciom" - KRS 0000047797;

64. Stowarzyszenie Sympatyków Szóstki - KRS 0000327988;

65. Strefa Tanga - KRS 0000080337;

66. Sztorm Gdynia - KRS 0000317869;

67. Tenisowy Klub Sportowy „Arka" Stowarzyszenie Kultury Fizycznej - KRS 0000004849;

68.Towarzystwo Miłośników Gdyni - KRS 0000060055;

69. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci oddział Miejski w Gdyni - KRS 0000216162;

70. Uczniowski Klub Sportowy „Chwarzno" - KRS 0000258009;

71. Uczniowski Klub Żeglarski „Opti" CWM - KRS 0000255157;

72. Wojskowy Klub Sportowy „Flota" Gdynia - KRS 0000095198;

73. Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie oddział w Gdyni - KRS 0000018943;


Wykaz organizacji spoza Gdyni, które zgłosiły się do kampanii 1% „Mały procent - wielka sprawa!"


74. Fundacja Dobrze że Jesteś - KRS 0000234740 Oddział w Trójmieście;

75. Fundacja Nasza Pomoc - KRS 0000283323;

76. Fundacja Pomorskie Hospicjum dla Dzieci - KRS 0000296652;

77. Fundacja Międzynarodowy Ruch na Rzecz Zwierząt - Viva! - KRS 0000135274 Pomorski Koci Dom Tymczasowy;

78.Gdańskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzhaimera - KRS 0000015721;

79. Kaszubska Fundacja Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Podaruj Trochę Słońca - KRS 0000054195;

80. Międzynarodowe Centrum Spotkań i Rehabilitacji Młodzieży, Fundacja Miki-Centrum - KRS 0000050483;
81. Pomorski Oddział Terenowy Polskiego Związku Krótkofalowców - KRS 0000088401;

82. Polski Czerwony Krzyż - Gdyńskie Krwiodawstwo - KRS 0000225587;

83. Stowarzyszenie Alter Ego - KRS 0000138731;

84. Stowarzyszenie Osób Chorych Na Chorobę Parkinsona i Ich Rodzin - KRS 0000221902 Stowarzyszenie Gdyńskie;

85. Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji - KRS 0000102130;

86. Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej „Mrowisko" - KRS 0000079779;

87. Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej - Obwód Gdyński - KRS 0000057720 POM020.