1040 (640) 2012-02-24 - 2012-03-01

Sami sobie - niosą pomoc innym

Grupa wsparcia „SAMI SOBIE" działająca przy Dziennym Domu Pomocy Społecznej przy ul. Gen. Maczka 1 w Gdyni zaprasza rodziny, opiekunów i osoby zainteresowane na spotkanie, którego tematem będzie: „Zasady dofinansowania sprzętu rehabilitacyjnego i przedmiotów pomocniczych ze środków PFRON". Spotkanie odbędzie się w poniedziałek 27.02.2012 r. o godz. 17.00.
Więcej informacji można uzyskać pod numerem tel. 58 622 24 24 (Beata Tarnowska).
***
Grupa wsparcia „SAMI SOBIE" działająca przy Dziennym Domu Pomocy Społecznej, ul. Gen. Maczka 1 w Gdyni zaprasza rodziny, opiekunów i osoby zainteresowane na spotkanie, którego tematem będzie: „Zasady kierowania i umieszczania w Domu Pomocy Społecznej". Spotkanie w poniedziałek 26.03.2012 r. o godz. 17.00.
Więcej informacji można uzyskać pod numerem tel. 58 622 24 24 (Beata Tarnowska).