Enea IRONMAN Gdynia już 8 sierpnia! Sprawdź zmiany w organizacji ruchu.  Enea IRONMAN Gdynia już 8 sierpnia! Sprawdź zmiany w organizacji ruchu.
1040 (640) 2012-02-24 - 2012-03-01

Wsparcie ministra

Z inicjatywy prezydenta Gdyni, Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej udzielił poparcia dla projektu „Bothnian Green Logistic Corridor". Gdynia jest jedynym polskim partnerem projektu. Przypominamy, że jego celem jest zagospodarowanie zaplecza portu gdyńskiego - w obszarze tzw. „Doliny Logistycznej" (w tym rozwój „suchego portu" kolejowego w Chyloni).
Dzięki tym przedsięwzięciom, nastąpi radykalne zwiększenie udziału kolei w obsłudze portu morskiego - i rozwój portu jako takiego.
Planowane jest również połączenie Gdyni z krajami skandynawskimi kolejnymi autostradami morskimi - w tym z Finlandią.