1042 (642) 2012-03-09 - 2012-03-15

Szkoły zapraszają

Dyrekcja i nauczyciele Gimnazjum nr 5 w Gdyni mają zaszczyt zaprosić przyszłych absolwentów szkół podstawowych wraz z rodzicami i wychowawcami na „Dzień Otwarty Szkoły", który odbędzie się 22 marca 2012 roku w godz. od 12.30 do 16.00.
***
Dyrekcja, grono pedagogiczne i uczniowie SP nr 26 w Gdyni przy ul. Tatrzańskiej 40 zapraszają wszystkich przyszłych uczniów klas pierwszych i „zerówki" wraz z rodzicami na „Dzień Otwarty Szkoły - Powitanie Wiosny!" 17 marca 2012 r. w godz. 9.00 - 12.00.
W programie:
- spotkanie z dyrektorem szkoły i wychowawcami w świetlicy szkolnej w godz. 9.00 - 9.30;
- rozmowy z przyszłymi wychowawcami, pedagogiem, psychologiem, logopedą i specjalistą od wad postawy;
- ciekawe zajęcia i prezentacje.