1043 (643) 2012-03-16 - 2012-03-22

Trzy konkursy dla rad dzielnic

Gdyńskie rady dzielnic i ich mieszkańcy mogą wziąć udział w kolejnych edycjach konkursów „Bezpieczna dzielnica", „Gdynia po godzinach" oraz „Piękna dzielnica", których wspólną ideą jest integracja i aktywizacja społeczności lokalnej. Konkursy dotyczą takich zagadnień, jak: bezpieczeństwo, edukacja, estetyka otoczenia, formy spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież. Zgłoszenia przyjmowane będą do 31 maja 2012 r. Na realizację najlepszych, zgłaszanych przez rady dzielnic pomysłów, zostaną przekazane środki z budżetu Miasta. Pula nagród w konkursach „Bezpieczna dzielnica" oraz „Gdynia po godzinach" wynosi 250 000 zł, zaś w konkursie „Piękna dzielnica" aż 400 000 zł.
„Bezpieczna dzielnica" oraz „Gdynia po godzinach" wzorem poprzednich edycji zostały opracowane tak, by dać autorom jak największą swobodę w konstruowaniu projektów, zarówno tych mniejszych, jak i tych dużych, umożliwiających działania kilku rad dzielnic jednocześnie.
W konkursach „Bezpieczna dzielnica" i „Gdynia po godzinach" pojedyncza nagroda nie może przekroczyć kwoty:
- 25 000 zł - w przypadku wniosku złożonego przez jedną radę dzielnicy,
- 40 000 zł - w przypadku wniosku złożonego wspólnie przez dwie rady dzielnicy,
- 50 000 zł - w przypadku wniosku złożonego przez trzy lub więcej rad dzielnic.
Natomiast konkurs „Piękna dzielnica" kładzie nacisk na samodzielne projekty, a pojedyncza nagroda nie może przekroczyć kwoty 60 000 zł.
Wyniki konkursów zostaną ogłoszone w czerwcu. Więcej informacji na stronie internetowej: www.gdynia.pl. 

ikona