1045 (645) 2012-03-30 - 2012-04-05

José Manuel Barroso podziwia piękno Gdyni

Przewodniczący Komisji Europejskiej José Manuel Barroso odwiedził gdyńskie stoisko podczas odbywającego się w Kopenhadze Europejskiego Szczytu Regionów i Miast (22-23 marca).
Szczyt zorganizował Komitet Regionów, w którym Gdynia ma swojego delegata - przewodniczącego Rady Miasta Stanisława Szwabskiego. Tematem przewodnim spotkania był rozwój miast europejskich w rzeczywistości kryzysu gospodarczego i rosnącego bezrobocia.
Równolegle prezentowana była wystawa ukazująca potencjał kilkudziesięciu europejskich miast. Podzielono je na cztery kategorie: miasta piękne, inteligentne, zielone, spójne społecznie. W pierwszej prezentowała się Gdynia, obok m.in. Wiednia, Aten i Helsinek. Stoisko Miasta odwiedził Przewodniczący Komisji Europejskiej José Manuel Barroso, a także Przewodniczący Parlamentu Europejskiego Martin Schultz.
Uczestnicy Europejskiego Szczytu Regionów i Miast dyskutowali nad możliwościami i kierunkami zrównoważonego rozwoju miast, który uwzględniałby dbałość o przestrzeń miejską, ale także potrzeby mieszkańców - stymulując ich kreatywność i rozwijając talenty.
Zgodnie z deklaracją, podpisaną na zakończenie spotkania, władze lokalne i regionalne powinny dążyć do stworzenia miast ekologicznych, w których zagospodarowanie przestrzenne gwarantuje zachowanie i promowanie dziedzictwa przyrodniczego, kulturowego oraz architektonicznego.
Miasta powinny inwestować w kapitał ludzki, rozwijać nowe technologie, sprzyjać kreatywności swoich mieszkańców, a wszystko po to, by zagwarantować harmonijny rozwój i poprawę warunków życia. 


Piękna Gdynia w Kopenhadze

Fot. Materiały prasowe UM Gdynia