1045 (645) 2012-03-30 - 2012-04-05

Trójmiasto oczyma przyjezdnych

Uczestnicy programu „Aktywna Gdynia" zapraszają obcokrajowców do udziału w konkursie. Czekają na teksty, rysunki i zdjęcia, które zobrazują przemiany w Trójmieście, a także pokażą jak spostrzegają nas przyjezdni.
Prace można nadsyłać do 5 kwietnia 2012 r. kontaktując się wcześniej z Leną Egerter na adres e-mail: lena-egerter@web.de.
Efektem będzie wystawa oraz warsztaty międzykulturowe, które odbędą się na początku maja w Gdyni.
Organizatorem wydarzenia jest jedna z grup młodzieżowych biorących udział w programie „Gdynia Aktywna 2011/2012".
Grupę tworzą: Lena Egerter (Lena realizuje od września 2011 roku w Gdyni projekt Wolontariatu Europejskiego (EVS). Lena Egerter jako wolontariuszka EVS pracuje w świetlicy socjoterapeutycznej prowadzonej przez Stowarzyszenie na rzecz Dzieci i Młodzieży „Vitava" w dzielnicy Gdynia Wiczlino), Pascale Braxein oraz Solvejg Hofert-Vranert.
Projekt „Gdynia Aktywna", realizowany jest przez gdyńską organizację pozarządową - Centrum Współpracy Młodzieży przy wsparciu Urzędu Miasta Gdyni. Celem jest aktywizacja młodzieży oraz wyposażenie jej w kompetencje pozwalające na samodzielne planowanie i wdrażanie pomysłów w życie.
Projekt realizowany jest od listopada 2011 do czerwca 2012 roku.