1045 (645) 2012-03-30 - 2012-04-05

Walne zgromadzenie

Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów WSHM, WSE i Wydz. Ek. UG zawiadamia, że 13 kwietnia 2012 r. o godz. 17.00 odbędzie się Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia. Szczegóły na stronie internetowej: http: //absolwenciwshm-wse-ug.univ.gda.pl/new, mail: wshm.wse.ug@univ.gda.pl.