1046 (646) 2012-04-06 - 2012-04-12

Co z tą szkolną demokracją?

29 marca 2012 roku w I Akademickim Liceum Ogólnokształcącym odbyła się debata pod tytułem „Czy w szkole istnieje demokracja?". Organizatorami debaty byli Mariusz Szatkowski oraz Filip Oller. Podczas rozmowy postawiona została teza, że uczniowie nie angażują się w życie szkoły. Niestety, wyniki ankiety przeprowadzonej przed debatą wśród uczniów, ukazały, że uczniowie uważają, że nie mają wpływu na życie szkoły.