1046 (646) 2012-04-06 - 2012-04-12

Czas na zmiany dla kobiet 50 +

ZMCh „Polska YMCA" w Gdyni ogłasza dodatkową rekrutację do projektu „Czas na zmiany" dofinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt ma na celu aktywizację zawodową pań, którym zależy na powrocie na rynek pracy. Do udziału zaproszone są niepracujące mieszkanki Gdyni w wieku 50 - 64 lat. W ramach projektu zapewniamy bezpłatne doradztwo zawodowe, kursy komputerowe ukończone certyfikatem ECDL, kursy zawodowe dobrane do indywidualnych predyspozycji uczestniczek. Zainteresowane panie proszone są o zgłoszenia osobiste do siedziby ZMCh „Polska YMCA" w Gdyni przy ul. Żeromskiego 26 od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 - 15.00 w celu wypełnienia druku zgłoszeniowego.