1046 (646) 2012-04-06 - 2012-04-12

Festyn - zaproszenie do współpracy

Rada Dzielnicy Obłuże zaprasza firmy do składania ofert na realizację obsługi artystyczno-technicznej festynu, który odbędzie się 23 czerwca 2012 roku na terenie „Przy Stawku". Zaprasza również do współpracy instytucje, podmioty gospodarcze, oraz osoby fizyczne chętne do zaprezentowania swojej działalności tj. gastronomia, sprzedaż, usługi, reklama itp. Oferty należy składać osobiście w Biurze Rady Dzielnicy /budynek Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej, Gdynia, ul. Podgórska 14/ w poniedziałki w godz. 14.00 - 20.00, wtorki i środy w godz.11.00 - 15.00, tel. 58 665 50 00 lub przesyłać na adres e-mail: rada.obluze@gdynia.pl do dnia 16 kwietnia br.