1046 (646) 2012-04-06 - 2012-04-12

Grupa wsparcia - spotkanie dla rodzin i opiekunów

Środowiskowy Dom Samopomocy w Gdyni (przy ul. Wąsowicza 3) serdecznie zaprasza rodziny i opiekunów, którym bliski jest los osób cierpiących na różne typy otępień, w tym otępienie alzheimerowskie do uczestniczenia w spotkaniu grupy wsparcia, które odbędzie się 18 kwietnia 2012 r. o godz.16.30.

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt pod nr telefonu 58 622 36 03.