1046 (646) 2012-04-06 - 2012-04-12

Konsultacje społeczne

Rada Dzielnicy Grabówek zaprasza na konsultacje społeczne dotyczące zadań inwestycyjno - remontowych na lata 2011 - 2014. Konsultacje odbędą się 12 kwietnia 2012 r. w godzinach 17.00 - 18.00 w siedzibie Rady przy ul. Grabowo 12.