1046 (646) 2012-04-06 - 2012-04-12

Obradowała NORDA

W Krokowej, 2 kwietnia 2012 r., pod przewodnictwem wójta Henryka Doeringa - gospodarza posiedzenia i prezydenta Gdyni Wojciecha Szczurka, odbyło się VI posiedzenie Forum NORDA. W skład Forum wszedł Wiktor Tyburski, starosta lęborski. Aktualnie Forum liczy 19 osób.
Zapoznano się z pracą powołanych dotychczas zespołów problemowych:
ds. zagospodarowania odpadów, pod przewodnictwem burmistrza Redy - Krzysztofa Krzemińskiego; ds. oświaty - pod przewodnictwem burmistrz Rumi - Elżbiety Rogali - Kończak; ds. polityki energetycznej pod przewodnictwem wójta gminy Choczewo - Wiesława Gębki; ds. promocji turystycznej pod przewodnictwem naczelnika Wydziału Polityki Gospodarczej i Nieruchomości UM Gdyni - Tomasza Banela.
Ustalono że zespół ds. promocji turystycznej uzgodni i zaproponuje zasady wspólnej promocji gospodarczej dla obszaru NORDA. Zespoły wypracowują możliwie jednolite dla całego obszaru NORDA zasady polityk lokalnych. Uzgodniono terminy i tematykę kolejnych spotkań zespołów.
W kolejnym punkcie porządku posiedzenia, omówiono problem braku dialogu społecznego w sprawie budowy elektrowni atomowej. Społeczności lokalne - i to w całym obszarze NORDA - oczekują wiarygodnych informacji o standardach i technologiach gwarantujących poczucie pełnego bezpieczeństwa. Niewłaściwa polityka informacyjna władz państwowych prowadzi do narastania poczucia zagrożenia i braku społecznej akceptacji dla inwestycji.
W związku z opublikowaniem projektu „Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020", Forum przygotuje wspólną opinię do tego dokumentu. Kolejne posiedzenie Forum odbędzie się w maju w Gdyni.  

ikona