1048 (648) 2012-04-20 - 2012-04-26

Bezpłatne porady prawne

Familijny Gdańsk, Pomorski Oddział Fundacji Familijny Poznań, zaprasza do korzystania z usług Biur Bezpłatnych Porad Prawnych i Informacji Obywatelskiej.

Projekt, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, skierowany jest do mieszkańców województwa pomorskiego, którzy na skutek trudnej sytuacji materialnej mają ograniczony dostęp do odpłatnych usług poradniczych kancelarii prawnych.

Z usług poradnictwa mogą skorzystać pełnoletnie osoby fizyczne posiadające zdolność do czynności prawnych. Osoby, które nie ukończyły 18 roku życia lub osoby częściowo ubezwłasnowolnione mogą uzyskać poradę prawną, lub informację obywatelską wyłącznie za zgodą opiekuna, przedstawiciela ustawowego lub kuratora. Zakres świadczonych porad prawnych obejmuje:
prawo cywilne (w tym postępowanie cywilne), prawo karne (w tym postępowanie karne), prawo administracyjne (w tym postępowanie administracyjne), prawo rodzinne, prawo pracy, prawo spadkowe, prawo spółek handlowych, prawo spółdzielcze, prawo pomocy społecznej, prawo ubezpieczeń społecznych.

Aby uzyskać poradę prawną należy:
- przyjść do Biura Porad Prawnych i Informacji Obywatelskiej w mieście najbliższym miejsca zamieszkania:
w Gdańsku, ul. Wojska Polskiego 8/10-12, tel. 58 765 00 01, e-mail: poradyprawnegdansk@familijny.pl;
w Gdyni, ul. Starowiejska 41-43, lok. 25 I piętro, tel. 58 781 97 98, e-mail: poradyprawnegdynia@familijny.pl;
w Chojnicach, ul. Wysoka 3, tel. 52 524 43 43, e-mail: poradyprawnechojnice@familijny.pl;
- wypełnić Kartę Rejestracyjną Klienta - dostępną w siedzibie biura oraz na stronie www.familijny.pl.
Jednorazowe wypełnienie karty umożliwia wielokrotne korzystanie z usług biura.
- umówić się na spotkanie z prawnikiem.

Biura czynne w godzinach:
poniedziałek, godz. 8.00 - 16.00;
wtorek, godz. 12.00 - 20.00;
środa, godz. 8.00 - 16.00;
czwartek, godz. 12.00 - 20.00;
piątek, godz. 8.00 - 16.00. 

ikona