1048 (648) 2012-04-20 - 2012-04-26

Gdyńska Giełda Szkół Ponadgimnazjalnych

Zgodnie z wieloletnią już tradycją w dniach 20 i 21 kwietnia 2012 r. w Zespole Sportowych Szkół Ogólnokształcących w Gdyni przy ul. Władysława IV 54 odbędzie się XVII Gdyńska Giełda Szkół Ponadgimnazjalnych. Celem Giełdy jest prezentacja uczniom klas III gimnazjów oferty edukacyjnej szkół zawodowych, techników i liceów ogólnokształcących na rok szkolny 2012/2013.
Gdyńskie szkoły ponadgimnazjalne przygotowały bogatą i bardzo atrakcyjną ofertę kształcenia, gwarantującą dobre warunki nauki. Licea ogólnokształcące zmieniają każdego roku dobór przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym zgodnie z zapotrzebowaniami i zainteresowaniami uczniów kończących gimnazja w Gdyni i poza Gdynią. Szkoły zawodowe zamierzają wprowadzić w przyszłym roku szkolnym do swojej oferty edukacyjnej nowe zawody:
w Zespole Szkół Technicznych:
- technik gazownictwa,
w Zespole Szkół Hotelarsko-Gastronomicznych:
- technik żywienia i usług gastronomicznych (zmiana nazwy zawodu w związku z nową klasyfikacja zawodów),
- kucharz (zmiana nazwy zawodu w związku z nową klasyfikacją zawodów),
w Zespole Szkół Budowlanych:
- kucharz, monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, murarz - tynkarz (zmiana nazw zawodów w związku z nową klasyfikacją zawodów), w Zespole Szkół Usługowych,
- krawiec (zawód reaktywowany).
Każda ze szkół będzie miała do dyspozycji jedno stanowisko wystawiennicze, a zainteresowani uczniowie otrzymają informator o szkołach ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2012/2013.

Godziny otwarcia giełdy:
- 20 kwietnia (piątek), godz. 14.00-18.00;
- 21 kwietnia (sobota), godz. 10.00-13.00.  

ikona