1048 (648) 2012-04-20 - 2012-04-26

Nowi koordynatorzy polityki rowerowej

W Gdyni do samorządowych priorytetów należy kwestia polityki rowerowej. Pracy jest mnóstwo, dlatego konieczne były nowe rozwiązania organizacyjne.
Na prośbę prezydenta Gdyni Wojciecha Szczurka zdynamizowania działań dotyczących tej rowerowej polityki podjęli się nowy pełnomocnik prezydenta Gdyni ds. komunikacji rowerowej Zygmunt Zmuda - Trzebiatowski oraz nowo powołany gdyński urzędnik rowerowy - Rafał Studziński.

Rowerowe priorytety i najbliższe plany nowych gdyńskich koordynatorów polityki rowerowej:
- przegląd wszystkich aktualnie opracowywanych projektów remontowo- inwestycyjnych pod kątem rozwiązań usprawniających i racjonalizujących komunikację rowerową wraz ze stosownymi rekomendacjami i modyfikacjami;
- przeformułowanie składu i trybu prac Gdyńskiej Rady Rowerowej - zwiększenie udziału czynnika społecznego (zaproszenie nowych osób z większej liczby organizacji promujących korzystanie z rowerów), zmniejszenie liczby urzędników jako stałych członków - zapraszanie ich do omawiania poszczególnych tematów;
- zwiększenie intensywności i skali partycypacji społecznej w tworzeniu strategii rowerowej oraz realizacji poszczególnych projektów;
- uruchomienie systemu parkingów rowerowych w całym mieście;
- prowadzenie wspólnej polityki rowerowej jako stałego i naturalnego elementu gdyńskich inwestycji oraz miejscowych planów zagospodarowania (stała praca edukacyjna na poziomie naczelników wydziałów, prezentacje, przeglądy rozwiązań z innych miejsc);
- promocja mobilności aktywnej, zachęcanie mieszkańców do korzystania z rowerów, rolek i wszelkich form aktywności, ułatwianie korzystania;
- skorzystanie z możliwości współpracy z Gdańskiem, korzystanie z doświadczeń sąsiednich gmin w zakresie polityki rowerowej, aktywna działalność w stowarzyszeniu PUMA;
- inicjowanie przedsięwzięć popularyzujących rekreację rowerową (festyny, rowerowe zawody rodzinne);
- zachęcanie rad dzielnic do inicjowania analogicznych działań promujących korzystanie z roweru, zbieranie informacji o strukturze ruchu i tras rowerowych w dzielnicach;
- szersza popularyzacja informacji nt. gdyńskiej polityki rowerowej i zrównoważonego transportu, również za pomocą mediów społecznościowych;
- promowanie firm zachęcających do dojeżdżania do pracy rowerami;
- korzystanie z programów unijnych promujących mobilność aktywną. 

ikona