1048 (648) 2012-04-20 - 2012-04-26

Za udział w misjach pokojowych

11 kwietnia 2012 r. w Klubie Marynarki Wojennej „Riwiera" przy ul. Zawiszy Czarnego 1 wręczono państwowe odznaczenia przyznane przez Prezydenta RP za udział w misjach pokojowych.
Medale otrzymali żołnierze rezerwy i cywile, którzy brali udział w misjach pokojowych. Łącznie 12 osób. Wśród nich są również mieszkańcy Gdyni.
W imieniu prezydenta kontradmirał Jarosław Ziemiański, dowódca 3 Flotylli Okrętów wręczył Gwiazdy Iraku: Katarzynie Oleszkiewicz, ppłk rez. Januszowi Leszczyńskiemu, mł. chor. rez. Robertowi Korabowiczowi, st. szer. rez. Tomaszowi Dybciakowi i Radosławowi Tyślewiczowi oraz Gwiazdy Morza Śródziemnego: kmdr por. rez. Arturowi Kamińskiemu, kmdr por. Wojciechowi Sobocińskiemu, mł. chor. szt. rez. Ryszardowi Baranowi, st. sierż. szt. rez. Krzysztofowi Proniewiczowi, sierż. szt. rez. Andrzejowi Radawiec, st. bosm. rez. Jarosławowi Mróz i bosm. rez. Krzysztofowi Sybidło.
Gwiazda Iraku to polskie pamiątkowe odznaczenie przyznawane żołnierzom Sił Zbrojnych i osobom cywilnym, uczestnikom Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Iraku. Gwiazda Morza Śródziemnego to polskie pamiątkowe odznaczenie przyznawane uczestnikom Polskiego Kontyngentu Wojskowego, biorącym udział w operacjach na Morzu Śródziemnym i na Morzu Czarnym.
Oba odznaczenia wojskowe są nadawane w Polsce w czasie pokoju. 

ikona