1053 (653) 2012-06-01 - 2012-06-07

Badania profilaktyczne

„NZOZ Przychodnia Orłowo", ul. Wrocławska 54, zaprasza mężczyzn w wieku 50-60 lat, mieszkańców Gdyni, na bezpłatne badanie w celu wczesnego wykrycia raka gruczołu krokowego. Rejestracja tel. 58 668 04 12. Finansuje Miasto Gdynia.
***
„NZOZ Przychodnia Orłowo" (ul. Wrocławska 54) zaprasza mężczyzn w wieku 50 - 60 lat, mieszkańców Gdyni, na bezpłatne badanie w celu wczesnego wykrycia raka gruczołu krokowego. Finansuje Urząd Miasta Gdyni. Rejestracja tel. 58 668 04 12. 

ikona