1053 (653) 2012-06-01 - 2012-06-07

Parada Sztuki

Niepubliczne szkoły prowadzone przez stowarzyszenie In gremio i Społeczne Towarzystwo Oświatowe zapraszają 2 czerwca 2012 r. o godzinie 11.00 artystów, mieszkających i tworzących w Gdyni oraz wszystkich mieszkańców naszego miasta na kolorowy przemarsz, który będzie okazją artystycznego wyrażenia siebie. Będzie głośno i barwnie. Będą szczudlarze, bębniarze, chórzystki, społeczności dziecięce, młodzieżowe i ludzie sztuki.
Organizatorzy zapraszają do tworzenia transparentów. Tematem wiodącym i jedynym jest kultura. Nie będą akceptowane hasła polityczne i obrażające uczucia religijne. Podczas parady odczytany zostanie Manifest Artystyczny.
Marsz potrwa około godziny, start sprzed budynku GEMINI.
Więcej o organizatorach, manifeście i paradzie na stronie internetowej: www.tydziensztuki.razem.pl. 

ikona