1053 (653) 2012-06-01 - 2012-06-07

Sprzedawca z obsługą kas fiskalnych - kurs dla pań

Fundacja Gospodarcza zaprasza pracujące mieszkanki Gdyni z wykształceniem nie wyższym niż średnie na bezpłatny kurs i doradztwo zawodowe w ramach projektu: „Wyższe kwalifikacje, lepsze perspektywy" finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Kurs: „Sprzedawca z obsługą kas fiskalnych" (startuje 9 października 2012 r.). W programie:
- obsługa klientów (28 h),
- wprowadzenie do obsługi komputera (8 h),
- edytor tekstu MS Word (16 h),
- arkusz kalkulacyjny Excel (20 h),
- Internet i poczta elektroniczna (8h),
- dobre praktyki higieniczne (8 h),
- obsługa kas fiskalnych (32 h).
Preferowane zgłoszenia pań z orzeczoną niepełnosprawnością lub pań w wieku 45+.
Uczestniczkami kursu mogą zostać panie zatrudnione na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenia lub umowy o dzieło i nieprowadzące działalności gospodarczej.
Dodatkowe informacje: Fundacja Gospodarcza, ul. Olimpijska 2, tel. 58 662 42 36.
Więcej informacji na stronie internetowej: www.fundacjagospodarcza.pl - projekty w fazie realizacji. 

ikona