1053 (653) 2012-06-01 - 2012-06-07

Zmiana taryfy w Strefie Płatnego Parkowania

Od 4 czerwca 2012 r. w Gdyni obowiązywać będą nowe taryfy opłat za abonamenty i postoje jednorazowe w Strefie Płatnego Parkowania. I tak: pierwsze pół godziny kosztować będzie 1 zł, drugie pół godziny 2 zł, każda kolejna pełna godzina 3 zł.
Abonament dla mieszkańca SPP typu „M" - 30 zł. Przy jednorazowym zakupie na rok - 300 zł.
Abonament dla osób niepełnosprawnych typu „N" wydawany osobom o obniżonej sprawności ruchowej - 30 zł. Przy jednorazowym zakupie na rok - 300 zł.
Opłata za abonament na okaziciela typu „O":
- za abonament miesięczny lub na 30 dni - 450 zł;
- za abonament płatny przy jednorazowym zakupie na okres od 3 do 5 miesięcy - 435 zł;
- za abonament płatny przy jednorazowym zakupie na okres od 6 do 8 miesięcy - 420 zł;
- za abonament płatny przy jednorazowym zakupie na okres od 9 do 11 miesięcy - 405 zł;
- za abonament płatny przy jednorazowym zakupie na okres 12 miesięcy - 375 zł.
Opłata dodatkowa 50 zł, w przypadku wniesienia opłaty w ciągu 7 dni 30 zł.

ikona