1056 (656) 2012-06-22 - 2012-06-28

Do pracodawców i osób niepełnosprawnych

Gdyńskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości oraz Fundacja Aktywności Zawodowej zapraszają na szkolenie:
- pracodawców zainteresowanych wsparciem ze środków PFRON 27 czerwca 2012 r. w godz. 9.00 - 14.00;
- osoby niepełnosprawne prowadzące lub planujące rozpocząć działalność gospodarczą zainteresowane wsparciem ze środków PFRON 28 czerwca 2012 r. w godz. 9.00 - 13.00;
Miejsce szkolenia: Urząd Miasta Gdyni, ul. 10 Lutego 24, (sala 107, I piętro).
Zgłoszenia: Gdyńskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości, tel. 58 668 20 22, e-mail: gcwp@gdynia.pl.
Udział w szkoleniu jest bezpłatny, szczegółowe informacje: www.gdyniaprzedsiebiorcza.pl, www.gdynia.pl, www.faz.org.pl.