1057 (657) 2012-06-29 - 2012-07-05

Elektroniczny biuletyn informacyjny PFRON

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób niepełnosprawnych rozpoczął publikację elektronicznego Biuletynu Informacyjnego PFRON pn. eBIFRON.
Powyższa publikacja dostępna jest pod adresem ebifron.pfron.pl oraz ze strony podmiotowej Funduszu www.pfron.org.pl.
Wydane numery eBIFRON mają charakter niezależnych od siebie informatorów, zróżnicowanych pod względem tematycznym. Zawarto w nich, m.in. praktyczne informacje na temat ulg i uprawnień, podstawowe zasady wspierania rynku pracy osób niepełnosprawnych, zasady tworzenia tekstów łatwych w czytaniu szczególnie dla osób z dysfunkcjami poznawczymi.
W kolejnych publikacjach będą tematy, na tyle interesujące aby zaciekawiły czytelników i by pozyskaną wiedzę wykorzystywali oni w życiu codziennym.
Zachęcamy więc do lektury elektronicznego Biuletynu.  

ikona