Uwaga! Od soboty 24 października cała Polska staje się strefą czerwoną, będą również obowiązywać nowe zasady bezpieczeństwa. W przestrzeni publicznej zasłoń usta i nos.

Uwaga! Od soboty 24 października cała Polska staje się strefą czerwoną, będą również obowiązywać nowe zasady bezpieczeństwa. W przestrzeni publicznej zasłoń usta i nos.

1058 (658) 2012-07-06 - 2012-07-12

Dotacja na własną firmę

Jeżeli jesteś osobą bezrobotną zarejestrowaną w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gdyni w wieku powyżej 50 lat lub do 25 lat lub osobą niepełnosprawną możesz zgłosić się do projektu „Nie przegap" gwarantującego bezzwrotną dotację w kwocie do 21.000 zł. na założenie własnej firmy.
Dotacja współfinansowana z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Kontakt: Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni, ul. Kołłątaja 8 81-332 Gdynia.
Tel. 58 620 49 54 wew. 116, e-mail: projekty@pupgdynia.pl.