1058 (658) 2012-07-06 - 2012-07-12

Podziękowania

Dyrekcja, grono pedagogiczne i młodzież Zespołu Szkół Mechanicznych im. Tadeusza Wendy w Gdyni pragnie podziękować Aleksandrowi Pawelcowi, Weteranowi Walk o Wolność i Niepodległość Ojczyzny, porucznikowi Marynarki Wojennej w stanie spoczynku za zaangażowanie w wychowanie patriotyczne i historyczne uczniów klas obronnych XII Liceum Ogólnokształcącego. Współpraca z Aleksandrem Pawelcem nie ogranicza się jedynie do spotkań z młodzieżą. To z Jego inicjatywy młodzież szkoły odwiedziła dwukrotnie Centrum Wsparcia Teleinformatycznego i Dowodzenia Marynarki Wojennej w Wejherowie oraz Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej w Ustce.
Serdecznie dziękujemy Aleksandrowi Pawelcowi za jego wielkie zaangażowanie w patriotyczne wychowanie młodzieży szkoły.
***
Dyrekcja Zespołu Sportowych Szkół Ogólnokształcących w Gdyni serdecznie dziękuje Bogusławowi Witkowskiemu, Ireneuszowi Ziomkowskiemu, Sławomirowi Radackiemu, Tomaszowi Słupkowi, Sławomirowi Maliszewskiemu, Aleksandrze i Robertowi Grądziel, Danucie i Antoniemu Trzonkowskim oraz wielu sympatykom za pomoc i wsparcie w realizacji wielu pomysłów i projektów przeprowadzonych przez Szkołę Sportową w roku szkolnym 2011/2012.
***
Rada Dzielnicy Redłowo serdecznie dziękuje sponsorom: Sieci 34 przy ul. Powstania Wielkopolskiego i firmie Gładysz-Sport za ufundowanie nagród rzeczowych dla dzieci i młodzieży biorącej udział w „Dniu Sportu w dzielnicy Redłowo" w dniu 2.06.2012 roku.
***
Mieszkańcy oraz Rada Dzielnicy Babie Doły serdecznie dziękują sponsorom za pomoc w organizacji festynu rodzinnego "Powitanie Lata", którymi są: Wójt Gminy Kosakowo, Dyrekcja SSP nr 28, Port Lotniczy Gdynia-Kosakowo, Dowództwo 43 Bazy Lotnictwa Morskiego w Gdyni, Hurtownia Mas Drob z ulicy Puckiej w Gdyni , Państwo Urbańscy właściciele sieci sklepów osiedlowych, Firma Green Art, Firma Celstan, Firma Taksat, Firma WIKI z Rumi, Pan Mirosław Szulik, Dyrekcja ZZN w Gdyni, Pan Grzegorz i Michał Mardzińscy z Zakładu Wulkanizacji ulica Rybaków, Przedsiębiorstwo Przewozów Autokarowych Gryf oraz wielu innym ludziom, którzy poświęcili swój trud, czas i zaangażowanie w organizację festynu.