1059 (659) 2012-07-13 - 2012-07-19

Matura międzynarodowa w III LO na szóstkę!

Znane są wyniki matury międzynarodowej uczniów III LO w Gdyni. Egzamin odbywał się już po raz osiemnasty.
Wszyscy tegoroczni absolwenci gdyńskiej trójki pisemną maturę krajową zdali (124 osoby) i to na bardzo wysokim poziomie uzyskując średnią ok. 80%. Taką samą średnią uzyskali ci absolwenci III LO, którzy przystąpili do matury międzynarodowej (39 osób). Najwyższy wynik na maturze międzynarodowej IBO osiągnął Jacek Osiński, który zgromadził 44 punkty na 45 możliwych do zdobycia (98%). Znakomity wynik uzyskał także Oliver Siemek, tj. 43/45 (96%). Aż sześć osób zdobyło 42/45 pkt.(93 %): Natalia Drobińska, Artur Dyrwal, Wojciech Dziwulski, Jessica Fierek, Joanna Lemka i Mateusz Pek.
W sumie aż 12 absolwentów na 39 zdobyło 40 i więcej punktów, a prawie połowa ze zdających (17 na 39) uzyskała 37 i więcej punktów czyli tyle, ile wymagają podczas rekrutacji najlepsze uczelnie na świecie (np. Oxford lub Cambridge).
Już ponad 600 uczniów, najwięcej w Polsce, uzyskało dyplom IBO w III LO w Gdyni. Większość z absolwentów z klas IBO w III LO w Gdyni kontynuuje swoją dalszą edukację na renomowanych uczelniach poza granicami kraju (Edynburg, Londyn, Oksford, Cambridge, Sorbona, Brema, Berlin, Madryt, Utrecht, Rotterdam, Kopenhaga). Kilkunastu z nich, z uwagi na świetnie zdane egzaminy SAT oraz inne osiągnięcia szkolne /np. w olimpiadach naukowych/ otrzymało stypendia naukowe warte ponad 45 000 USD z takich uczelni amerykańskich jak: MIT - Massachussetts Institute of Technology (już 5 byłych uczennic i 1 jeden uczeń z III LO w Gdyni w ciągu ostatnich kilku lat), Harvard, Yale, Columbia University, Cornell College, Brown College.