1059 (659) 2012-07-13 - 2012-07-19

Nauczyciel Roku - z gdyńskiej szóstki

Wiesława Smolińska, nauczycielka historii i WOS-u w VI Liceum Ogólnokształcącym, została „Nauczycielem roku miasta Gdyni". Wyniki jedenastej edycji konkursu organizowanego przez Klub Rotary Gdynia zostały ogłoszone 26 czerwca 2012 r.

Pani Wiesława Smolińska prowadzi licznych olimpijczyków, wraz z uczniami przygotowuje uroczystości szkolne oraz współorganizuje coroczny „Gdyński Konkurs Katyński". Jest także przewodniczącą Szkolnej Komisji Statutowej.

Wyróżnienia w konkursie otrzymali:

- Małgorzata Olszowa z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1, III LO - nauczycielka wychowania muzycznego, przygotowuje uczniów do Olimpiady Artystycznej w dziedzinie muzyki, promuje wśród młodzieży honorowe krwiodawstwo, z jej inicjatywy w szkole działa szkolna drużyna ratownicza;

- Stanisław Kudławiec ze Szkoły Podstawowej nr 40 - nauczyciel historii, realizuje projekt poznawania historii przez fakty, życiorysy oraz wspomnienia działaczy niepodległościowych, w ramach którego uczniowie przeprowadzają i nagrywają wywiady z ludźmi tworzącymi historię walki o demokratyczne państwo, promował również laureatów i finalistów konkursów o Gdyni i Europie, współautor kilku publikacji.

Nauczyciele byli nominowani przez gdyńskie placówki oświatowe i opiekuńcze. Ich osiągnięcia pedagogiczne oraz pracę społeczną oceniała kapituła konkursu, składająca się z członków klubu oraz wiceprezydent Gdyni Ewy Łowkiel. Do finału zakwalifikowano trzy osoby, z którymi przeprowadzono rozmowy kwalifikacyjne.

Trójka finalistów otrzymała nagrody pieniężne, a zwycięzca dodatkowo statuetkę, której projekt wykonali uczniowie Liceum Plastycznego w Gdyni.