1060 (660) 2012-07-20 - 2012-07-26

Obserwatorium Biznesowe w Gdyni

17 lipca 2012 r. w Gdyni spotkali się partnerzy projektu unijnego „Botnicki Ekologiczny Korytarz Logistyczny" (rozwój kolejowych i morskich połączeń transportowych Skandynawii z Europą Środkową), którzy opracowują raport o wpływie infrastruktury transportowej na rozwój gospodarczy w Norwegii, Szwecji, Finlandii i Polsce.

Gdynia przewodniczy tym pracom i to tu powstanie „Obserwatorium Biznesowe" dla połączeń żeglugowych: Gdynia-Karlskrona i Helsinki-Gdynia.

Z Urzędem Miasta współpracują m.in. Ministerstwo Transportu, gdyńskie wyższe uczelnie i przedsiębiorstwa gospodarki morskiej. Jednym z celów współpracy jest przygotowanie projektu „autostrady morskiej" z Gdyni do Helsinek (obecnie realizowane są inwestycje „autostrady morskiej Gdynia-Karlskrona"). Ocena wpływu infrastruktury transportowej na rozwój regionalny zostanie opublikowana w pierwszej połowie 2013 r.

Warto dodać, że polski handel zagraniczny z krajami skandynawskimi jest dzisiaj bardzo niski - zaledwie 1,2% całości obrotów. Dla porównania - handel z krajami za południową granicą - to już 32,1% obrotów. Modernizacja portów morskich i tras dojazdowych oraz kooperacja gospodarcza mają zwiększyć zarówno eksport/import na kierunku skandynawskim, jak i tranzyt. Wykazanie korzyści gospodarczych z rozwoju infrastruktury ma przyspieszyć realizację inwestycji. 

ikona